Inspirerende sprekers

In de hybride opening van het congres gaan we samen met een van de meest invloedrijke denkers op het gebied van mentale kracht, Doug Strycharczyk,  in op wat mentale kracht is en waarom het zo belangrijk is om eraan te werken. Op deze pagina stellen we hem en alle andere sprekers op het congres nader aan je voor.

Grondlegger mentale kracht

Doug Strycharczyk, Opinion leader

Doug Strycharczyk, Opinion leader

Doug Strycharczyk werkt in meer dan 80 landen samen met wetenschappers en organisaties op het gebied van mentale kracht. Hij vertelt o.a. over de laatste ontwikkelingen, programma’s waarbij organisaties en zelfs hele provincies werken aan meer mentale kracht. Daarnaast is er de gelegenheid om vragen te stellen.

Doug Strycharczyk wordt, samen met Professor Peter Clough, gezien als grondlegger en een van de belangrijkste opinion leaders op het gebied van mentale kracht. Hij werkt samen met wetenschappers over de gehele wereld om ervoor te zorgen dat de ideeën geworteld zijn in solide wetenschappelijk onderzoek. Er zijn nu meer dan 250 peer-reviewed academische papers die het concept van mentale kracht ondersteunen. Doug heeft bijgedragen aan vele boeken over coaching, leiderschap en organisatieontwikkeling


Optimistisch leiderschap

Wilco van Schaik, CEO bij NEC Nijmegen

Hoe is het om leiding te geven aan een ambitieuze voetbalclub in de eredivisie? Je hebt te maken met veel partijen die allemaal hoge eisen stellen. De eigenaar van de club die veel geld investeert in de toekomst van NEC. Een fanatieke supportersvereniging. Verschillende sponsoren. De overheid. De KNVB etc. Hoe ga je om met die druk? En wat doe je wanneer er rellen uitbreken buiten het stadion? Wanneer de tribune inzakt tijdens een wedstrijd? Wilco deelt zijn ervaringen en tips om overeind te blijven in een veeleisende omgeving.

Wilco van Schaik is na een succesvolle tijd als directeur van FC Utrecht sinds 2017 verantwoordelijk voor NEC.  Hij werkt er hard aan om met zijn team daar een topsportklimaat neer te zetten en de ambities van de club te realiseren. Inspireren en mensen plezier geven is de drive achter zijn energie als leidinggevende.


Zorgen en stress loslaten; De wereld van Virtual Reality

Frank Nuus, Business development en innovator bij VRelax

Frank Nuus, Business development en innovator bij VRelax

Er zijn veel technische innovaties die kunnen worden ingezet om te werken aan het verminderen van stress. In ons land lopen Frank Nuus en zijn organisatie VRelax voorop bij het inzetten van virtual reality binnen bedrijven en de zorg.
Met VR kunnen mensen zelf hun stresslevels managen en werken aan minder stress, angst en somberheid. Frank vertelt met enthousiasme over de laatste wetenschappelijk ontwikkelingen en geeft voorbeelden uit de praktijk. En natuurlijk kun je zelf in de wereld van VR stappen in een van de interventie-ateliers op het congres.

Frank is socioloog van oorsprong. Hij raakte twee jaar geleden geïnspireerd door de mogelijkheden om met Virtual Reality te werken aan minder stress, het voorkomen van burn-out en pijnbestrijding.


Omgaan met de tribune

Jochem Kamphuis, scheidsrechter betaald voetbal KNVB

Jochem Kamphuis, scheidsrechter betaald voetbal KNVB

Mensen vinden altijd wat van je. Altijd. Hoe ga je daarmee om? Als scheidsrechter heb je daar in extreme vorm mee te maken. Niet alleen in het stadion, maar ook in de media en op straat.
In deze workshops vertelt Jochem hoe hij als scheidsrechter om gaat met de mentale druk, de stress en de meningen die mensen over je hebben. Hij laat voorbeelden zien uit zijn praktijk op het veld. Op basis van de bouwstenen van mentale kracht laat hij zien hoe hij aan zijn eigen mindset werkt.

Jochem Kamphuis is scheidsrechter in het Nederlandse en internationale voetbal. Daarnaast is hij actief als video scheidsrechter (VAR).  Jochem werkt naast het voetbal in het vastgoed en geeft hij trainingen op het gebied van leiderschap en mentale kracht. Hij is een van de schrijvers van het boek “Mentale Kracht, je kunt het gewoon trainen”.


Coachen op Mentale Kracht

Erik Kaptein, Medeoprichter Gewoon-HR en Centrum voor Mentale Kracht

Erik Kaptein, Medeoprichter Gewoon-HR en Centrum voor Mentale Kracht

Omgaan met veranderingen. Uitdagingen oppakken. Stress de baas blijven. Je niet uit het veld laten slaan door tegenslag. Iedere coach heeft in de begeleiding van mensen en groepen met deze thema’s te maken. Wanneer je je realiseert dat je mensen zowel proactief als reactief kunt leren om (nog) beter om te gaan met uitdagingen, veranderingen, stress en tegenslag dan is het duidelijk dat hier een grote kans ligt om een grote en blijvende impact op inzetbaarheid, verzuim en werkplezier te hebben.
Voor iedereen die andere mensen coacht, is het dus belangrijk om te weten hoe je anderen mentaal sterker kunt laten worden.
In deze workshop gaat het over manieren waarop je als coach het beste kunt aansluiten op de mensen die je coacht en de meest effectieve interventies kunt inzetten.

Erik Kaptein is coach, trainer en adviseur met ervaring in tientallen programma’s op het gebied van duurzame inzetbaarheid en mentale kracht. Hij adviseert leidinggevenden, HR-professionals, beroepsorganisaties en medezeggenschapsraden. Met name het maken van de vertaalslag van theorie naar de dagelijkse praktijk op een manier die mensen enthousiast maakt, is een belangrijke drijfveer voor zijn werk.
Erik is medeoprichter van Gewoon-HR, de Stichting Vastgoed Opleidingen Overheid en Het Centrum voor Mentale Kracht. Hij schrijft boeken op het gebied van mentale kracht, changemanagement, conflicthantering en leidinggeven en werkt als gastdocent bij verschillende opleidingen op het gebied van Leiderschap, Mentale kracht en Innovatie.


Het recept tegen stress en burn-out

Jan Jaap Verolme, Vitaliteitsadviseur, auteur ‘de Burn-out Bubbel’ en ‘Handboek Stress te Lijf’

Jan Jaap Verolme, Vitaliteitsadviseur, auteur ‘de Burn-out Bubbel’ en ‘Handboek Stress te Lijf’

Een beetje stress hoort er in het leven gewoon bij. Het is zelfs gezond. Zonder stress geen prestaties, bijvoorbeeld. Maar af en toe een beetje stress kan zich ook ontwikkelen tot langdurige, ongezonde stress met misschien zelfs een burn-out als gevolg. Dan is het tijd om in te grijpen, maar hoe doe je dat? In zijn ‘Handboek Stress te Lijf’ geeft hij inzicht in wat stress is, hoe je het kunt aanpakken en, beter nog, voorkomen. Ook gaat hij in deze workshop uitgebreid in op het verschil tussen stress, overspannenheid en burn-out.  Zijn aanpak draait om de Zes tegen Stress, een aanpak die gebaseerd op zes factoren die je helpen om succesvol stress te lijf te gaan.

Jan Jaap ontwikkelt voor opdrachtgevers een praktische aanpak waarmee duurzame inzetbaarheid wordt vergroot en er een gezonde balans ontstaat tussen een gezonde werknemer, prettige arbeidsomstandigheden en maximaal rendement voor zowel het individu als de organisatie. Hij schreef samen met hoogleraar Wilmar Schaufeli het eerste kritische overzichtswerk van burn-out in Nederland geschreven; de Burn-out Bubbel.


Mentale Kracht in hoog risico beroepen

Yvonne Postma-Cornelissen, Strategisch adviseur Veiligheidsregio Midden West Brabant, Coach Mentale Kracht en Traumatherapeut

Yvonne Postma-Cornelissen, Strategisch adviseur Veiligheidsregio Midden West Brabant, Coach Mentale Kracht en Traumatherapeut

 

Mariëlle Veldhuizen, SEH-verpleegkundige Maxima Medisch Centrum Eindhoven en Traumatherapeut

Mariëlle Veldhuizen, SEH-verpleegkundige Maxima Medisch Centrum Eindhoven en Traumatherapeut

Er zijn beroepen waarin je meer dan gemiddeld risico’s loopt bij de uitvoering van je functie. Denk aan bijvoorbeeld de politie, brandweer, ambulance en het leger. Dat betekent dat je over de mentale kracht moet beschikken om te kunnen omgaan met de uitdagingen en stress waar je mee te maken krijgt. Er wordt steeds meer aandacht besteed aan het ontwikkelen van Mentale Kracht in hoog risico beroepen. Je zou verwachten dat er veel belangstelling is voor dit thema bij deze organisaties. In de praktijk valt dat vaak tegen. Hoe komt dat? En wat zou je eraan kunnen doen? Wat werkt wel en wat niet? Moet je de thuisomgeving er ook bij betrekken? En hoe dan? In deze workshop gaan Yvonne en Mariëlle vanuit hun kennis en ervaring met deze vragen aan de slag.

Yvonne Postma-Cornelissen had als klein meisje al de droom om bij de politie te gaan. Daar is ook de basis gelegd voor haar belangstelling voor drijfveren van mensen. Na de politie is ze dat gaan toepassen in diverse managementposities bij de overheid en met name in crisisorganisaties: leidinggeven, begeleiden grote verandertrajecten, project- en programmamanagement, geven strategische adviezen. Daarnaast heeft ze haar eigen praktijk www.eigendraads.nl

Mariëlle Veldhuizen-Hovers is dertig jaar werkzaam in de gezondheidszorg, waarvan de laatste 14 jaar op de Spoed Eisende Hulp. Haar echtgenoot, die bij defensie werkzaam was, heeft na een uitzending PTSS opgelopen. Door het werken op een SEH en haar thuissituatie is zij zich er zeer van bewust wat een ingrijpende gebeurtenis met iemand kan doen. Niet alleen voor degene die het betreft, maar ook voor hun naaste omgeving kan dit erg ingrijpend zijn.
Ze is nauw betrokken bij mensen en organisaties die een ingrijpende gebeurtenis meemaken en het leven weer willen oppakken. Dat doet ze met heel haar hart als traumatherapeut en coach (o.a. coach in-eigenkracht.nl), maar op de eerste plaats als mens.


Zet het leven naar je hand

Benno Diederiks, Master executive coach, Comeback-coach, Visiedenker, kansmaker, richtinggever

Benno Diederiks, Master executive coach, Comeback-coach, Visiedenker, kansmaker, richtinggever

Wat is jouw vernieuwing? Hoe zorg je dat je openstaat voor nieuwe kansen en vaart op je eigen kracht? Diederiks schreef daar samen met Hans van Breukelen het boek ‘Mentale innovatie’ over; een combinatie van praktijkervaring en wetenschappelijk onderzoek met daarin handvatten om met volledige focus te werken aan je lange termijndoelen.

In zijn workshop gaat hij ook in op de uitdaging waar veel leidinggevenden mee te maken hebben in hun vaak eenzame rol in een organisatie. Hoe voorkom je mentale eenzaamheid? En hoe gaan HRM-ers hiermee om?

Benno Diederiks heeft meer dan 25 jaar ervaring in het coachen van mensen die tegenslag ervaren, meer voldoening zoeken in hun werk of willen groeien in hun talenten en kracht. Hij staat voor een heldere, onorthodoxe aanpak, waarbij het vooral op handelen aankomt. Als Master Executive Coach en Comeback Coach laat Benno mensen zien en ervaren wat er te winnen valt als je investeert in je eigen Mentale Innovatie.


Emotieregulatie, een uitdagende taak

Thomas Scheuerman, Clown, trainer en coach

Thomas Scheuerman, Clown, trainer en coach

Emoties zijn een gegeven waar ieder mens mee te maken heeft. Wij hebben ze allemaal en gaan er op onze eigen manier mee om. Het kennen van je emoties is een voorwaarde om deze te kunnen reguleren. Het gaat er om je bewust te worden van gedachten, fysieke ervaring, handeling, stemvolume, gevoel en wensen. Dit alles geeft aanwijzingen hoe je je nu voelt en wat er in je omgaat.
Daarvandaan kan je makkelijker kiezen of en hoe je uiting geeft aan wat er op dat moment in je gaande is. Mentaal krachtige mensen kunnen dat. Zij bepalen hun emoties en worden niet bepaald door hun emoties. In deze workshop combineert Thomas kennis met praktische oefeningen.

Thomas Scheuerman heeft als kind van expats veel van de wereld mogen zien. Deze ervaringen samen met zijn fascinatie voor humor hebben hem gebracht op het pad van de clown. Met dit beroep doet hij waar hij in gelooft, mensen helpen om hun problemen op te lossen door ze te laten lachen om hun situatie. Naast beroepsclown bij Cliniclowns en Clownsperspectief is Thomas ook mentale kracht coach met een expertise op kwetsbaarheid, emotieregulatie bewustzijn en expressie.


Werken aan mentaal weerbare jongeren

Vanja Ivanišević, Directeur Top Groep, trainer en jongeren coach

Vanja Ivanišević, Directeur Top Groep, trainer en jongeren coach

Nederlandse jongeren de gelukkigste van Europa. Ze zijn overwegend positief over hun relatie met hun ouders, vrienden en klasgenoten. Tegelijkertijd heeft 1 op de 5 jongeren last van emotionele problemen. De helft van de Nederlandse jeugd ervaart psychosomatische klachten, zoals slaapproblemen, hoofdpijn en zenuwachtigheid. Het gaat op een aantal vlakken dus niet goed met Nederlandse jongeren.
De pubertijd is bij uitstek een levensfase waarin sprake is van veel veranderingen, uitdagingen stress en tegenslag. Hoe kun je werken aan meer mentale kracht en veerkracht zodat ze hier beter op voorbereid zijn? Wat werkt wel en wat niet? Wat is “gewoon” pubergedrag en wanneer moet je je zorgen maken als ouder? En wat kun je doen wanneer jongeren ondersteuning kunnen gebruiken of over de grens gaan?
Hij vindt dat er te vaak over en niet met jongeren gepraat wordt. Daarom verzorgt hij deze sessie samen met jongeren die door hem gecoacht worden.

Vanja’s roots liggen in Bosnië en hij is op z’n 12de geëmigreerd naar Nederland. Na een actieve sportcarrière kwam hij in contact met het jongerenwerk. Hij merkte dat het werken met deze doelgroep hem dezelfde energie en plezier bezorgde die de sport hem jarenlang gaf en hij besloot zijn Master Pedagogiek te behalen. Zijn oude passie verruilde hij voor een nieuwe: het trainen en begeleiden van jongeren. Vanja is directeur van Top groep en begeleidt samen met honderd collega’s jongeren in het onderwijs, de jeugdzorg en de reclassering.


Een vrouw die deed wat zij wilde doen in een eeuw die daarvoor geen ruimte bood

Anneloes Timmerije, Schrijfster

Anneloes Timmerije, Schrijfster

Maria van Aelst wordt als jong meisje door haar ouders naar de Oost gestuurd. Batavia, in 1625 een hete, stinkende puinhoop, heeft meisjes nodig. Nette Hollandse meisjes om Hollandse kinderen te baren. Ze wordt uitgehuwelijkt, maar anderhalf jaar later is ze al weduwe. In Batavia valt ze op door wie ze is en wat ze doet. Ook bij Antonio van Diemen, de latere gouverneur-generaal van Oost-Indië. Maria, pas vijfentwintig jaar, heeft dan net haar tweede man begraven. En ze is rijk. Want in plaats van te zuchten onder de natte hitte, handelt ze in diamanten. Ze doet het, dwars tegen alle verboden in, om het wachten op een kind te verzachten. En omdat ze het wil. In ‘De mannen van Maria’ vertelt Anneloes Timmerije het waargebeurde verhaal van een vrouw die zich niet liet hinderen door de knellende keurslijven van haar tijd.

Anneloes Timmerije (1955) schrijft zowel fictie als non-fictie. Zij publiceerde ‘Goeie nieuwe tijd’ (1992), ‘Gemengde gevoelens – erfenis van twee culturen’ (1993) en ‘Indisch zwijgen’ (2002). In oktober 2005 verscheen haar lovend ontvangen fictiedebuut ‘Zwartzuur’, dat genomineerd werd voor de Selexyz Debuutprijs. Eerder werd haar debuut bekroond met de Vrouw &Cultuur Debuutprijs 2006, genomineerd voor de Anton Wachterprijs 2006 en de Debutanten Prijs 2006. Hierna verscheen van haar ‘De plaats der dingen’ (2006),
‘De grote Joseph'(2010) en ‘Slaapwandelen bij daglicht’ (2013).
‘De mannen van Maria’ (2020) is haar laatste boek. Volgend jaar is de theatervoorstelling die n.a.v. het boek is gemaakt te zien in verschillende theaters in Nederland.


Ontwikkelen van Teams

Colinda van Dijk, Medeoprichter Gewoon-HR en Centrum voor Mentale Kracht

Colinda van Dijk, Medeoprichter Gewoon-HR en Centrum voor Mentale Kracht

Eén ding weten we zeker, organisaties krijgen te maken met grote uitdagingen, meer stress en ingrijpende veranderingen. Hoe maak je als leidinggevende of coach een team sterker? Als leidinggevende kun je het een en ander aan de situatie waar het team in zit veranderen. Maar dat is vaak maar beperkt. Wat je naast het wijzigen van de omstandigheden ook kunt doen, is de manier waarop het team naar de situatie kijkt veranderen. Vaak wordt dit (niet) bewust gedaan in en daarmee missen managers, coaches en veranderaars kansen.

In deze workshop neemt Colinda deelnemers op basis van een praktijksituatie mee in manieren waarop je de mentale kracht van een team kunt vergroten.
Colinda van Dijk is medeoprichter van het Centrum voor Mentale Kracht, Gewoon-HR en Stichting Toeterjoepies. Zij is loopbaancoach, trainer en adviseur voor diverse overheidsorganisaties en bedrijven en heeft jarenlange ervaring als leidinggevende van commerciële teams. Vanuit haar achtergrond, Vakbond en Uitzendorganisaties, heeft zij een breed netwerk opgebouwd. Zij brengt mensen in beweging door een praktische aanpak, te werken aan zelfvertrouwen en een realistische kijk op mogelijkheden. Colinda is een van de schrijvers van het boek “Mentale Kracht; je kunt het gewoon trainen”.


Mentaal coachen op afstand

Dick van Egmond, Coördinator Scheidsrechterszaken KNVB

Dick van Egmond, Coördinator Scheidsrechterszaken KNVB

 

Robin van t’Hof, Opleidingen KNVB

Robin van t’Hof, Opleidingen KNVB

Veel leidinggevenden sturen hun mensen “op afstand aan”. Wat betekent dat voor de manier waarop je hen coacht om om te kunnen gaan met stress, uitdagingen en tegenslag in de situaties waar je als leidinggevende zelf niet bij bent?
Dick en Robin vertellen in deze workshop over hun ervaringen en leermomenten. Feedback is een belangrijk onderdeel van hun aanpak. Als leidinggevende of coach wil je graag dat iemand sterker wordt door wat je de coachee teruggeeft. In het voetbal is een paar jaar geleden de videoscheidsrechter geïntroduceerd. Daarmee krijgt de scheidsrechter ook te maken met twee collega’s die hem op afstand adviseren en alles kan terugkijken en -luisteren.

Hoe zorg je voor een effectieve communicatie tussen collega’s? Wanneer geef je zelf feedback? En op welke manier? Met een aantal beelden en geluidsfragmenten laten Dick en Robin zien hoe zij mentaal coachen op afstand. Een workshop die ook voor mensen die niets met voetbal hebben interessant is.

Dick van Egmond is als coördinator scheidsrechterszaken bij de KNVB verantwoordelijk voor de inzet van de scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en VAR’s in het betaald voetbal. Als “scheidsrechter baas” sta je volop in de schijnwerpers. Je hebt de maken met allerlei partijen die alleen aandacht hebben voor dingen die niet goed zijn gegaan op het veld. Aan de andere kant probeer je jouw medewerkers zo veel mogelijk uit de wind te houden en op te leiden om met stress, kritiek en tegenslag om te gaan.

Robin van t Hof heeft zijn loopbaan als leidinggevende in het onderwijs lang gecombineerd met het fluiten van wedstrijden. Hij is sinds drie jaar verantwoordelijk voor het opleidingsprogramma van alle scheidsrechters betaald voetbal en door het centrum gecertificeerd coach mentale kracht.


Stressreductie in de praktijk/ Qiqong

Jim Verstegen, Docent/ expert weerbaarheid jongeren

Jim Verstegen, Docent/ expert weerbaarheid jongeren

Wanneer je sterk bent in je mind, dan straal je dat ook uit. Mensen zien dat altijd. Aandacht voor body én mijn mind zorgt voor rust en energie.
Jim beoefent al meer dan veertig jaar bijna elke dag Qiqong.

Als leraar op een middelbare school heeft hij gevraagd om mijn tijd te mogen besteden aan het trainen van leerlingen op weerbaarheid en ontspanning in plaats van het bijwonen van alle leraarsvergaderingen.
Alleen aandacht besteden aan zelfverdedigingstechnieken helpt volgens hem niet. Je moet mensen in hun kop sterker zien te krijgen.
In deze workshop vertelt Jim over de technieken die hij gebruikt om mensen minder stress te laten ervaren en meer zelfvertrouwen te geven. Hij laat deelnemers een aantal technieken ervaren om snel rustig te worden en zich beter te kunnen concentreren.

Jim Verstegen is leraar en heeft een grote passie voor het weerbaarder maken van mensen. Daarvoor gebruikt hij zijn jarenlange ervaring in de vechtsporten zoals karate en Qigong.


Weerbaarheidstraining voor jongeren in de praktijk

Bas Esseling, Initiatiefnemer YourFight My Fight en ex-wereldkampioen Pecak Silat

Bas Esseling, Initiatiefnemer YourFight My Fight en ex-wereldkampioen Pecak Silat

Voor jezelf leren opkomen. Hoe leer je dat? Volgens Bas is dat een combinatie van fysieke én mentale vaardigheden.
Hij heeft de nodig ervaring met het begeleiden van jongeren en volwassenen om weerbaarder te worden. Daarbij combineert hij zijn eigen ervaring op straat met zijn sport, ademhalingstechnieken, meditatie en mentale kracht.
In deze workshop laat Bas een aantal toegankelijke technieken zien die iedereen kan toepassen.

Bas Esseling is medeoprichter van YourFight MyFight en een programma voor jongeren in Lelystad. Zijn passie is om jongeren en volwassenen te trainen om beter voor zichzelf op te kunnen komen. Bas is ex-wereldkampioen Pecak Silta, de verdedigingskunst en vechtsport van Indonesië.


Het meten van Mentale Kracht

Rik Walet, Psycholoog en coach mentale kracht

Rik Walet, Psycholoog en coach mentale kracht

De route naar meer mentale kracht begint altijd bij zelfinzicht. Mentale Kracht is een optelsom van acht verschillende factoren. Wanneer je het hebt over iemands mentale kracht gaat het over de persoonlijke positie op deze acht verschillende schalen die lopen van Mentale Kracht aan de ene kant en Mentale Gevoeligheid aan de andere kant. We zitten allemaal ergens op dat spectrum. Iedereen zal op sommige factoren mentaal krachtiger zijn en vervolgens meer mentaal gevoelig op andere onderdelen scoren. Er zijn meer dan 40 duizend verschillende profielen denkbaar. Daarom is er ook geen standaard manier om te werken aan meer mentale kracht!  Wanneer je weet hoe iemands mentale kracht in elkaar zit en je weet wat hij/zij wil ontwikkelen, kun je onderzoeken welke acties bij iemand passen. Ook kun je vaststellen of en welke ontwikkelingen iemand heeft doorgemaakt.

Mentale Kracht wordt in meer dan 80 landen gemeten met de Mental Toughness Questionnaire (MTQ PLUS) Het Centrum voor Mentale Kracht heeft de internationale vragenlijst MTQ PLUS vertaald in het Nederlands. In deze workshop laat Rik zien hoe je mentale kracht kunt meten en wat je kunt doen met de uitkomsten. Deelnemers aan deze interventieworkshop kunnen ook zelf kosteloos een MTQ PLUS invullen om zo een beeld te krijgen van hun eigen mentale kracht profiel.

Rik Walet is een ervaren assessment- en loopbaanpsycholoog, adviseur, coach en ontwikkelaar van psychologisch instrumentarium. Hij begeleidt daarnaast mensen met stress en burn-out klachten. Mentale kracht is daarbij altijd een belangrijk onderwerp.


 

Toe aan inspiratie? Zin in nieuwe inzichten over mentale kracht?

Tickets
De kosten voor deelname bedragen € 145,- excl. btw, exclusief lunch. Je kunt dan deelnemen aan alle lezingen, workshops en andere activiteiten.  Ook kun je jouw persoonlijke Mentale Kracht MTQ-profiel laten maken en dit bespreken met een gecertificeerde coach.

Groepstickets
Wanneer je deze dag met een aantal collega’s of relaties wilt komen, kunnen we dat natuurlijk graag regelen. Eventueel kunnen we dan ook een maatwerkprogramma voor jouw organisatie organiseren.
Afhankelijk van de groepsgrootte en jullie wensen kunnen we een offerte daarvoor maken.

Meer informatie?

Neem contact op met Marlies Kracht van het Centrum voor Mentale Kracht op 030-820 09 20 of stuur een email naar info@centrumvoormentalekracht.nl

Nu aanmelden?

Aanmelden voor het congres Mentale Kracht op 22 september kan via onderstaande button.