Wat aandacht voor Mentale Energie een organisatie oplevert...

“Aan alles zit een praktische kant”, is de dooddoener die een opdrachtgever van ons altijd aan het einde van een mooi gesprek over plannen op tafel gooit. Dat is het moment waarop er over de investering in een programma moet wordt gesproken. En terecht. Het is logisch om ook te kijken naar de kosten én de opbrengsten van een ambitieus project.

 

“Aan alles zit een praktische kant”, is de dooddoener die een opdrachtgever van ons altijd aan het einde van een mooi gesprek over plannen op tafel gooit. Dat is het moment waarop er over de investering in een programma moet worden gesproken. En terecht. Het is logisch om ook te kijken naar de kosten én de opbrengsten van een ambitieus project.

We worden vaak uitgenodigd om met onze kennis en ervaring mee te denken over verzuim, eigenaarschap, leiderschap, verandermanagement, teamontwikkeling en verloop. Het thema Mentale Kracht, waarbij je werkt aan manieren om als individu of groep beter om te gaan met veranderingen, uitdagingen, stress en tegenslag, biedt daarvoor effectieve, vernieuwende aanknopingspunten. Maar wat leveren die plannen een organisatie nu concreet op?

Dr. Nadine Sinclair publiceerde onlangs een overzicht van diverse onderzoeken die in verschillende Europese landen zijn verschenen. Onze aandacht werd getrokken door een onderzoek dat door Deloitte is gedaan naar de effecten van programma’s op het gebied van Mentale Gezondheid in organisaties. Is investeren in dergelijke programma’s wel de moeite waard?

Er werden ruim 120 rapporten onderzocht. Het rendement op de investering (ROI) blijkt logischerwijs te worden beïnvloed door de reikwijdte van het programma, de aangeboden interventies en de omvang van de groep die meedoet. De opbrengsten bestaat voor een groot deel uit betere prestaties, minder verzuim, meer werkplezier en een grotere betrokkenheid.

Interventies gericht op het ondersteunen van individuele medewerkers d.m.v. bijvoorbeeld coaching leiden tot een gemiddelde ROI van 3:1. De programma’s waarin ook preventief en pro-actieve ondersteuning wordt aangeboden, zoals managersopleidingen, themaworkshops en teamcoaching, leverden zelfs een ROI op van 5:1. De programma’s die het hoogste rendement genereren voor werkgevers blijken organisatiebrede activiteiten te bevatten waardoor in de cultuur van de organisatie aandacht voor mentale energie vanzelfsprekend is geworden. Denk daarbij aan het agenderen van mentale energie in loopbaangesprekken, het meten van mentale kracht en het bespreekbaar maken van het thema in alle lagen van de organisatie. Dit soort programma’s behaalde zelfs een gemiddeld rendement van 6:1.

Kortom, de onderbouwing van de nut en noodzaak om in organisaties aandacht te besteden aan mentale gezondheid is indrukwekkend. Er valt veel te winnen. De beste manier waarop verschilt per organisatie. Dat vraagt dus om maatwerk, creativiteit en samenwerking tussen alle betrokkenen. En dat maakt ons vak zo interessant!

Bron: Deloitte. Geestelijke gezondheid en werkgevers – Het opfrissen van de argumenten voor investeringen. 2020

Specificaties

Datum

zo 02-06-2024

Categorie

Nieuws

Het boek Mentale Kracht

Het boek “Mentale Kracht; je kunt het gewoon trainen” is inmiddels verschenen bij Boom-uitgevers. Daar zijn we hartstikke trots op!

Je mentale kracht (en die van anderen) kun je trainen én vergroten. Colinda van Dijk, Erik Kaptein en Jochem Kamphuis werken in dit boek praktische manieren uit waarmee je direct aan de slag kunt. Ook nemen ze je mee in de recente inzichten van onderzoek naar mentale kracht in relatie tot corona en leiderschap.

Zo word je partner!

Wij kennen mogelijkheden om exclusief partner of strategisch partner te worden van het centrum voor Mentale Kracht / Center for Mental Toughness. Daarbij kunnen we je voorzien van opdrachten, begeleiding, technische middelen zoals case studies en workshops, marketing ondersteuning en leads van partijen die geïnteresseerd zijn in het thema mentale kracht.

Neem contact op met ons voor een vertrouwelijk gesprek en meer informatie over ons partnerprogramma.

Contact

Contact Us