Honderd procent mentaal krachtige mensen bestaan niet. Zie het als een schaal die loopt van honderd procent mentaal gevoelig naar honderd procent mentaal krachtig. We bevinden ons allemaal ergens tussen die twee uitersten. De ontwikkeling begint al op jonge leeftijd.

Het is waar dat mensen met veel mentale kracht een voordeel hebben ten opzichte van mensen die minder mentaal krachtig zijn. Ze bereiken meestal meer in hun leven, voelen zich beter, zijn positiever en hebben meestal betere banen. Dat wil niet zeggen dat mentaal gevoelige mensen geen succes of geluk kennen. Ze hebben, zou je kunnen zeggen, te maken met een extra uitdaging. Doordat ze iedere hobbel en elke kuil op hun pad voelen, heeft dit gevolgen voor hoe zij in het leven staan. Ze moeten er vaak meer hun best voor doen, maar kunnen net zo goed succesvol zijn en een heel leuk leven hebben.

Jonge leeftijd
De ontwikkeling van mentale kracht begint al op jonge leeftijd. Het zou daarom enorm nuttig zijn om op school de gevoeliger leerlingen beter te ondersteunen. Ze kunnen daardoor leren om beter met uitdagingen en tegenslag om te gaan. Het is raar dat we in Nederland daar niet veel meer aandacht aan besteden. Zelfs in de opleiding van voetballertjes bij topclubs wordt maar weinig geïnvesteerd in de ontwikkeling van hun mentale kracht. Hoeveel talent wordt daarmee onnodig buitenspel gezet? In andere landen wordt veel meer gedaan aan de ontwikkeling van deze ‘soft skills’.

Zo lijken beleidsmakers in India en Azie zich er veel beter van bewust dat kennis steeds sneller veroudert en mentale kracht belangrijker wordt.

Vier belangrijke voordelen mentale kracht
In dit artikel over Mentale Kracht worden vier belangrijke voordelen van mentale kracht genoemd die betrekking hebben op:

1 Prestaties want mentaal sterke mensen leveren meer, werken doelgerichter, tonen meer toewijding aan hun doel en zijn competitiever.

2 Gedrag: mentaal krachtige mensen zijn positiever, hebben een proactieve houding, reageren beter op verandering en tegenslag, dragen eerder bij aan een positieve cultuur, nemen verantwoordelijkheid en zien kansen en ondernemen activiteiten.

3 Welzijn: mentaal krachtige mensen kunnen beter omgaan met stress,  hebben minder kans op het ontwikkelen van psychische problemen, slapen beter en zijn minder vatbaar voor pesten.

4 Verandering: mentaal krachtige mensen hebben over het algemeen een groei mindset en kunnen dus goed omgaan met situaties van persoonlijke of organisatorische veranderingen en onzekerheid.

Hoe pas je dat toe in het onderwijs?

Een mentaal krachtig onderwijsteam is veerkrachtiger, zorgt voor een positievere sfeer en presteert op een hoger niveau. Om een ​​mentaal krachtige, prestatiegerichte en positieve cultuur te creëren binnen klaslokalen en leerlingen, is het belangrijk dat leraren zelf mentaal sterk zijn. Mentale weerbaarheid is een belangrijke levensvaardigheid die wordt geleerd door middel van experimenten en observatie van het gedrag en de emoties van de mensen die het dichtst bij hen staan. Als rolmodellen voor studenten is het belangrijk om mentale kracht bij leraren te ontwikkelen. Het is aangetoond dat leraren een causaal effect kunnen hebben op factoren zoals absentie van leerlingen en voortgang in de klas.

Wat kunnen wij voor jouw lerarenteam betekenen? Wij kunnen een maatwerktraining voor jullie organiseren. Neem contact met ons op of kijk hier voor meer informatie op 

Specificaties

Het boek Mentale Kracht

Het boek “Mentale Kracht; je kunt het gewoon trainen” is inmiddels verschenen bij Boom-uitgevers. Daar zijn we hartstikke trots op!

Je mentale kracht (en die van anderen) kun je trainen én vergroten. Colinda van Dijk, Erik Kaptein en Jochem Kamphuis werken in dit boek praktische manieren uit waarmee je direct aan de slag kunt. Ook nemen ze je mee in de recente inzichten van onderzoek naar mentale kracht in relatie tot corona en leiderschap.

Zo word je partner!

Wij kennen mogelijkheden om exclusief partner of strategisch partner te worden van het centrum voor Mentale Kracht / Center for Mental Toughness. Daarbij kunnen we je voorzien van opdrachten, begeleiding, technische middelen zoals case studies en workshops, marketing ondersteuning en leads van partijen die geïnteresseerd zijn in het thema mentale kracht.

Neem contact op met ons voor een vertrouwelijk gesprek en meer informatie over ons partnerprogramma.

Contact

Contact Us