Mentale kracht is de eigenschap die voor een groot deel bepaalt hoe mensen omgaan met uitdagingen, veranderingen, stress en tegenslag. Duidelijk is dat de coronapandemie en de Oekraïnecrisis een grote impact hebben. In deze studie worden de effecten (ook op langere termijn) in kaart gebracht en aanbevelingen gedaan om tot effectieve interventies te komen.

MTQ-Plus vragenlijst
We verzamelen in dit onderzoek gegevens over mentale kracht met behulp van de internationaal erkende MTQ-Plus vragenlijst bij studenten over de hele wereld, om inzicht te krijgen in de opbouw van hun mentale kracht en de invloed van de wereldwijde ontwikkelingen. Daarbij wordt ook inzicht verkregen in de verschillen tussen culturen en sociaal-demografische variabelen. We zijn van plan om de studie longitudinaal te laten worden.

Het onderzoek zal worden geleid door de Engelse wetenschapper professor Peter Clough (een van de belangrijkste onderzoekers op het gebied van mentale kracht), Dr. John Perry en Dr. Ganka Ivanova. In Nederland coördineert het Centrum voor Mentale Kracht het project in samenwerking met geïnteresseerde onderzoekers van de deelnemende opleidingsinstituten.

Oproep aan organisaties
De doelgroep van het onderzoek bestaat uit studenten psychologie. We zijn op zoek naar organisaties die willen deelnemen aan de studie. Deelnemende opleidingsinstituten worden opgenomen in de bijbehorende publicatie en krijgen de beschikking over de onderzoeksdata.

Deelnemende studenten kunnen op verschillende manieren terugkoppeling ontvangen over hun individuele profielen. Ook biedt het Centrum voor Mentale Kracht gastcolleges aan om deelnemers te informeren.

Alles over Mentale Kracht
Centrum voor Mentale Kracht/ Center for Mental Toughness NL is de plek waar de kennis en ervaring van coaches, leidinggevenden, professionals en (internationale) wetenschappers samenkomen over Mentale Kracht. Doelstelling is ervoor te zorgen dat iedereen weet wat Mentale Kracht is én manieren kent om die te vergroten wanneer ze dat willen.

Het centrum geeft lezingen, trainingen, workshops en coaching zowel in-company als in de vorm van open-inschrijvingen. Daarnaast werkt het Centrum mee aan onderzoeken, biedt het tools aan en deelt relevante informatie over het thema Mentale Kracht.

 Voor meer informatie: www.centrumvoormentalekracht.nl , mail naar info@centrumvoormentalekracht.nl of bel met drs. FJ Kaptein MCM 030-8200920.

Het Centrum voor Mentale kracht werkt mee aan een ambitieuze internationale studie naar de ontwikkeling van mentale kracht bij jongvolwassenen in een groot aantal landen. Het onderzoek wordt gedaan bij studenten psychologie. In deze cross-culturele studie onderzoeken we de ontwikkeling en verschillen in mentale kracht tussen culturen.

Specificaties

Datum

Categorie

Artikel

Het boek Mentale Kracht

Het boek “Mentale Kracht; je kunt het gewoon trainen” is inmiddels verschenen bij Boom-uitgevers. Daar zijn we hartstikke trots op!

Je mentale kracht (en die van anderen) kun je trainen én vergroten. Colinda van Dijk, Erik Kaptein en Jochem Kamphuis werken in dit boek praktische manieren uit waarmee je direct aan de slag kunt. Ook nemen ze je mee in de recente inzichten van onderzoek naar mentale kracht in relatie tot corona en leiderschap.

Zo word je partner!

Wij kennen mogelijkheden om exclusief partner of strategisch partner te worden van het centrum voor Mentale Kracht / Center for Mental Toughness. Daarbij kunnen we je voorzien van opdrachten, begeleiding, technische middelen zoals case studies en workshops, marketing ondersteuning en leads van partijen die geïnteresseerd zijn in het thema mentale kracht.

Neem contact op met ons voor een vertrouwelijk gesprek en meer informatie over ons partnerprogramma.

Contact

Contact Us