In coachingstrajecten wordt veel te weinig aandacht besteed aan het ontwikkelen van de mentale kracht.

“Wat heb ik nodig om een goede coach te zijn in deze tijd?” vroeg een coach me een tijdje geleden. Een ingewikkelde vraag die eigenlijk heel eenvoudig te beantwoorden is.

De kern van ons coachvak is dat we mensen beter leren omgaan met de uitdagingen, veranderingen, stress en tegenslag die ze ervaren. De manier waarop we dat doen verschilt natuurlijk, maar in de basis is dat de opdracht waar iedere coach in een traject aan werkt.

Mentale Kracht is het persoonlijkheidskenmerk dat voor een groot deel bepaalt hoe mensen, ongeacht de omstandigheden, reageren op die veranderingen, uitdagingen, stress en tegenslag. Het is een behoorlijk stabiel onderdeel van iemands karakter en voor een groot deel te ontwikkelen. Dat betekent dat een gedegen kennis van wat mentale kracht is, hoe deze bij een coachee is opgebouwd en hoe je die het beste bij deze kandidaat kunt ontwikkelen standaard in de gereedschapskist van iedere professionele coach zou moeten zitten.

De Engelse samenwerkingspartners van het Centrum voor Mentale kracht, professor Peter Clough en Dough Strycharczy, coördineren wereldwijd onderzoeken naar het ontwikkelen van mentale kracht. Zij stelden de Mental Toughness Quenstionnaire (MTQ PLUS) samen die nu in 80 landen door meer dan 20 universiteiten wordt gebruikt om mentale kracht te meten. Het Centrum voor Mentale Kracht heeft de MTQ in het Nederlands vertaald en publiceert regelmatig over de nieuwste inzichten.

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat mentale kracht is opgebouwd uit acht factoren. De optelsom van iemands positie op de verschillende factoren, die lopen van mentale kracht aan de ene naar mentale gevoeligheid aan de andere kant van de schaal, kun je zien als een uniek mentale-krachtprofiel. We zitten allemaal ergens op dat spectrum. Mensen die 100 procent mentaal krachtig op alle factoren zijn, komen wij niet tegen – ook niet in de topsport.

Hobbels
Ieder mens krijgt te maken met uitdagingen, veranderingen, stress en tegenslag. Hoe iemand daarmee omgaat, hangt af van haar of zijn mentale kracht. Mentaal krachtige mensen kunnen beter omgaan met stressvolle situaties en veranderingen en hebben dus veel meer kans om te bereiken wat ze willen. Mentale kracht is geen ultiem doel; ook mentaal gevoelige mensen kunnen echt wel succesvol en gelukkig zijn. De kern is dat ze dat veel meer moeite kost. Het vergt meer van ze om te kunnen omgaan met de hobbels op hun pad.

In veel coachingstrajecten wordt geen of te weinig aandacht besteed aan het ontwikkelen van de mentale kracht. Dat is ontzettend jammer. Coaches missen daardoor een enorme kans om hun kandidaten te laten zien en ervaren hoe ze ook op langere termijn (nog) beter met de uitdagingen, stress en tegenslag kunnen omgaan. Met het ontwikkelen van meer mentale kracht geven we hen een blijvende kwaliteit mee die in alle facetten van hun leven van belang is en blijft.

Het Centrum voor Mentale Kracht organiseert de komende tijd verschillende publicaties, webinars en opleidingsprogramma’s.

Wil je meer weten over mentale kracht en manier waarop je die kunt meten, kijk dan op www.centrumvoormentalekracht.nl , stuur een email info@centrumvoormentalekracht.nl of bel met 030-8200920.

Specificaties

Datum

wo 24-11-2021

Categorie

Artikel , Nieuws

Het boek Mentale Kracht

Het boek “Mentale Kracht; je kunt het gewoon trainen” is inmiddels verschenen bij Boom-uitgevers. Daar zijn we hartstikke trots op!

Je mentale kracht (en die van anderen) kun je trainen én vergroten. Colinda van Dijk, Erik Kaptein en Jochem Kamphuis werken in dit boek praktische manieren uit waarmee je direct aan de slag kunt. Ook nemen ze je mee in de recente inzichten van onderzoek naar mentale kracht in relatie tot corona en leiderschap.

Zo word je partner!

Wij kennen mogelijkheden om exclusief partner of strategisch partner te worden van het centrum voor Mentale Kracht / Center for Mental Toughness. Daarbij kunnen we je voorzien van opdrachten, begeleiding, technische middelen zoals case studies en workshops, marketing ondersteuning en leads van partijen die geïnteresseerd zijn in het thema mentale kracht.

Neem contact op met ons voor een vertrouwelijk gesprek en meer informatie over ons partnerprogramma.

Contact

Contact Us