Samenwerking Centrum voor Mentale Kracht en team Mentale Innovatie

Maatwerk in duurzame inzetbaarheid

Het Centrum voor Mentale Kracht (o.a. Colinda van Dijk en Erik Kaptein) en het team Mentale innovatie (Hans van Breukelen en Benno Diederiks) gaan de krachten bundelen in een samenwerkingsverband. Hiermee ontstaat een unieke organisatie die als geen andere maatwerk kan leveren op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Breed inzetbaar met focus op onderwijs, zorg en jeugzorg

Wij richten ons op alle organisaties en bedrijven in ons land met daarbij bijzondere aandacht voor het onderwijs, de zorg en de jeugdzorg. In al deze sectoren kan het nieuwe samenwerkingsverband een wereld van verschil maken bij thema’s waarbij mentale kracht een rol speelt. Denk aan bevlogenheid, werkplezier, stressvermindering, uitval- en verloop preventie en leidinggeven.

We zijn dé partij die de vertaalslag van theorie naar praktijk kan maken. Wij kunnen meetbare vooruitgang op individueel, team- en organisatieniveau toezeggen. Onze programma’s zijn gericht op het aanreiken van praktische handvatten, aangepast aan elke gewenste situatie.

Slagvaardige aanpak dankzij het 4C-model

We werken strategisch vanuit het 4C-model van Centrum voor Mentale Kracht. Dit behelst de vier pijlers Control, Commitment, Challenge en Confidence. Vervolgens helpen we leidinggevenden en medewerkers met het ontwikkelen van de juiste inzichten, mindset en focus. Het resultaat op operationeel niveau is dat zij een concrete vertaalslag kunnen maken naar groter werkgeluk en minder stress en werkdruk in de organisaties.

Onze gebundelde krachten komen tot uiting in inspiratiesessies en leerprogramma’s waarin onder meer de volgende thema’s ter sprake komen:

  • Omgaan met onzekerheid over de toekomst en voortdurende veranderingen;
  • Werken aan minder werkstress en ziekteverzuim;
  • Jezelf heruitvinden en her ontwikkelen om verandering te omarmen;
  • De kunst en de kunde aanleren om mee te gaan in organisatieverandering;
  • Je eigen autonomie versterken en vanuit deze kracht je verbinden met anderen.

Voor meer informatie: www.centrumvoormentalekracht.nl www.mentaleinnovatie.nl

Specificaties

Datum

ma 05-09-2022

Categorie

Nieuws

Het boek Mentale Kracht

Het boek “Mentale Kracht; je kunt het gewoon trainen” is inmiddels verschenen bij Boom-uitgevers. Daar zijn we hartstikke trots op!

Je mentale kracht (en die van anderen) kun je trainen én vergroten. Colinda van Dijk, Erik Kaptein en Jochem Kamphuis werken in dit boek praktische manieren uit waarmee je direct aan de slag kunt. Ook nemen ze je mee in de recente inzichten van onderzoek naar mentale kracht in relatie tot corona en leiderschap.

Zo word je partner!

Wij kennen mogelijkheden om exclusief partner of strategisch partner te worden van het centrum voor Mentale Kracht / Center for Mental Toughness. Daarbij kunnen we je voorzien van opdrachten, begeleiding, technische middelen zoals case studies en workshops, marketing ondersteuning en leads van partijen die geïnteresseerd zijn in het thema mentale kracht.

Neem contact op met ons voor een vertrouwelijk gesprek en meer informatie over ons partnerprogramma.

Contact

Contact Us